Uraian “Tema-tema Agung Al-Qur’an” oleh Fazlur Rahman: Terjemahan Major Themes of the Qur’an oleh Ahmad Muziru Idham
February 15, 2024
Original article: https://irfront.org/post/13518