Reading Session: Gagasan Islah dan Tajdid Muhammadiyah
June 16, 2014

Gagasan Islah dan Tajdid Muhammadiyah-slider

Date: Sabtu, 21 June 2014
Time: 3:30PM-5:30PM
Venue: Graha Pemuda, Sri Hartamas, KL

Register: https://www.eventbrite.com/e/reading-session-gagasan-islah-dan-tajdid-muhammadiyah-tickets-11974334557

Gerakan Muhammadiyah diasaskan oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang ulama pembaharu dan pemikir penting yang telah mencetuskan revolusi perjuangan yang besar dalam rangka pembaharuan di Indonesia.

Perserikatan Muhammadiyah telah ditubuhkan pada 18 November 1912 bagi meneruskan cita-cita perjuangan islah dan tajdid Imam Muhammad Abduh bagi melenyapkan aliran orthodoks yang masih terbelenggu dengan faham konservatif yang kolot, membasmi kebekuan, stagnansi, dan keterbelakangan umat Islam dari sudut kemajuan fikiran.

Ahmad Dahlan dikenal sebagai faqih dan ulama besar yang mempunyai kefahaman dan ijtihad fiqh yang tersendiri. Beliau merupakan sosok pencerah yang berhasil mengetengahkan idealisme dakwah dan pembaharuan yang digagaskan oleh Muhammad Abduh ke Tanah Jawa. Usahanya menerapkan mazhab pemikiran Abduh dan revolusi pemikiran yang dibawanya telah menghasilkan pencerahan yang bermakna di daerahnya.

Gerakan Muhammadiyah yang diasaskannya berjaya meniupkan api perjuangan dan nahdah serta membangkitkan kesedaran ijtihad, dan menggerakkan aktivisme dan kegiatan rakyat dalam program keagamaan dan pendidikan, yang berhasil melenyapkan autoriti aparat agama dan membenamkan taqlid yang telah menyebabkan kemunduran fikiran.

Muhammadiyah telah memperjuangkan dasar-dasar perubahan yang tuntas, dengan memperkenalkan upaya-upaya besar ke arah pemodenan dan islah. Muhammadiyah juga berusaha melenyapkan aliran orthodoks yang masih terbelenggu dengan faham konservatif yang kolot, membasmi kebekuan, stagnansi, dan keterbelakangan umat Islam dari sudut kemajuan fikiran.

Aspirasi pembaharuan Muhammadiyah memfokuskan kepada pemerkasaan akal kerana sepertimana kata Ahmad Dahlan, “kekurangan pengetahuan itu menjadikan seseorang berpikiran sempit,” dan menolak adat istiadat yang jelek yang jelas merupakan sesuatu yang bobrok, “karena hanya berhukum kepada adat kebiasaan dan adat istiadat, padahal adat istiadat itu tidak boleh dijadikan dasar hukum dalam menentukan baik buruk, betul salah. Untuk menentukan baik buruk, betul salah hanyalah hukum yang sah dan sesuai dengan hati yang suci.”

Kesan pemikiran KH Ahmad Dahlan dan idealisme perjuangannya telah meninggalkan legasi yang besar, dan mencetuskan perubahan yang signifikan dalam gerakan Islam di Nusantara. Aspirasi pembaharuan dan perjuangan dakwah yang dirintisnya telah membawa kefahaman baru tentang islah dan tajdid dan mencetuskan revolusi pemikiran dan kebangkitan yang jelas. Gerakan tajdid di rantau ini terkesan dengan pemikiran Dahlan yang dinamik dan melangkaui zamannya.

Legasi pemikirannya yang dinamis harus dilanjutkan dan pesan islah yang diungkap dan diperjuangkannya harus dinyala dan disemarakkan dalam agenda pembaharuan, dan diteruskan khususnya oleh generasi muballighin Muhammadiyah dan yang sengkatan dengannya di Nusantara pada hari ini.

 

Program

330-340PM: Pengenalan oleh Dr Ahmad Farouk Musa
340-430PM: Pembentangan oleh Prof Ahmad Syafii Maarif
430-530PM: Diskusi
530PM: Minum petang

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022