Bahasa Melayu

249 articles in Bahasa Melayu

Uraian “Tema-tema Agung Al-Qur’an” oleh Fazlur Rahman: Terjemahan Major Themes of the Qur’an oleh Ahmad Muziru Idham

February 15, 2024

Mohd Jalaluddin Hashim || 15 Februari 2024 Fazlur Rahman (1919-1988) adalah ahli hukum dan intelektual Islam yang terkenal. Beliau dilahirkan pada 21 September 1919 di Hazara, daerah yang terletak di barat laut Pakistan. Fazlur Rahman Malak terlingkung dalam keluarga Muslim […]

Kata Pengantar kepada Tema-tema Agung al-Qur’ān terjemahan daripada Major Themes of the Qur’ān oleh Fazlur Rahman

February 13, 2024

Ebrahim Moosa || 13 February 2024 Terjemahan oleh Ahmad Muziru Idham Adnan Sudah melangkau tiga dekad sarjana dan pemikir ulung Islam, Professor Dr Fazlur Rahman (1918-1988) menulis Major Themes of the Qur’ān, namun bukunya masih terus menarik minat pembaca untuk […]

Wawancara Bersama Prof. Dr. Ahmet T. Kuru

January 20, 2024

Terjemahan: Ahmad Muziru Idham || 20 Januari 2024    Ahmet T. Kuru (PhD, University of Washington) ialah pengarah di Center for Islamic and Arabic Studies dan merupakan Profesor Sains Politik di San Diego State University. Beliau ialah seorang sarjana pascakedoktoran […]

Jawapan kepada Khalif Muammar – Hujah mesti dibalas hujah

December 31, 2023

30 Disember 2023 Kami merujuk pada kenyataan Dr Khalif Muammar yang bertarikh 29 Disember 2023 yang merakamkan kegusaran tentang buku tulisan Prof. Ahmet T. Kuru yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh pihak IRF dengan tajuk: Islam, Autoritarianisme, dan Kemunduran […]

Keganasan Bukanlah Jalan Ke Syurga

August 25, 2023

Oleh: Mohd. Shah Abdullah || 25 Ogos 2023   “Berpeganglah dengan perkara yang jelas dalam agama ini dan janganlah kalian menurut hal yang kesamaran dan tidak jelas kedudukan halal haramnya. Lebih membimbangkan adalah ramai dalam kalangan anak muda yang mudah […]

Kata Pengantar Edisi Terjemahan Bahasa Melayu “Islam, Autoritarianisme, dan Kemunduran: Suatu Perbandingan Global dan Pensejarahan.”

March 29, 2023

Ahmet T. Kuru || 29 Mac 2023 Para pembaca di Malaysia menunjukkan minat yang tinggi terhadap buku asal berbahasa Inggeris ini semenjak tiga tahun yang lalu. Perkara tersebut telah saya cerap di media sosial dan dalam dua webinar utama yang […]

Bagaimana Membaca Turāth di Masa Kini? Memahami Tafsiran Terdalam Samudera al-Qur’ān

March 3, 2023

Mohd Syazreen Abdulllah || 3 Mac 2023  Turāth (tradisi) harus mentakrif zaman. Tentang zaman yang dilalui oleh seseorang. Bukan sekadar pembaca, ia mesti menjadi seorang yang berfikir dan menterjemahkan tafsirannya ke dalam zaman tersebut.  Turāth bukan lagi tentang peristiwa masa […]

Prakata Penterjemah “Major Themes of the Qur’an” oleh Fazlur Rahman

March 1, 2023

Ahmad Muziru Idham Adnan || 1 Mac 2023 Kesarjanaan Fazlur Rahman (1919-1988) dalam wacana keIslaman adalah tidak asing lagi sehingga beliau tergolong sebagai antara tokoh reformis Islam berpengaruh abad ke-20. Sekiranya Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905) dan Rashid Rida […]

Kemanusiaan Dalam Beragama: Persoalan Asas & Kritikan Sosial

December 19, 2022

Oleh: Abdul Rahman Sayuti || 19 Disember 2022 Agama mempunyai bahasa universal yang melampaui batas perkauman, tempat dan pengalaman kolektif tersendiri. Agama juga boleh menjadi pembatas yang eksklusif bagi sesuatu kumpulan, tempat atau kaum dengan masyarakat yang lain. Persoalan di […]

SCRIPT – Wawasan Anwar Ibrahim Bagi Malaysia Yang Lebih Baik: Sebuah Ulasan

October 16, 2022

Penulis: Nageeb Gounjaria & Ahmad Farouk Musa  || 10 Oktober 2022   “…kerajaan yang bakal pemerintahnya mendatangi tugasnya dengan kurang keghairahan pasti mempunyai kerajaan yang terbaik dan paling tenang, manakala kerajaan yang pemerintahnya tidak sabar-sabar untuk memerintah adalah kerajaan yang […]

Previous
Page 1
Next
Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022