Uraian Agama Lawan Agama
March 28, 2017

Ahmad Farouk Musa || 28 March 2017

1.Para1Religion vs Religion merupakan rangkuman dua syarahan yang disampaikan oleh asy-syahid Dr Ali Shariati di Pusat Husayniyah di Tehran pada 12 dan 13 Ogos, 1970. Syarahan tersebut mengetengahkan tesis utama bahawa dalam sejarah manusiawi, pertembungan yang berlaku adalah antara agama dengan agama; dan bukannya dengan yang bukan-agama seperti yang disangka. Iaitu, tauhid, yang mengimani hanya Tuhan yang satu, yang juga dinamai ad-deenul-hanif, terpaksa berhadapan disepanjang sejarah dengan agama yang menentang akan Tuhan yang satu, atau meyakini ketiadaan Tuhan, atau pertentangan dengan agama yang mempercayai akan kewujudan banyak Tuhan, yang akhirnya membawa kepada kesyirikan dan keberhalaan.

Buku ini telah berjaya menyemarakkan semula api kecintaan kepada agama, dengan membawa ribuan golongan muda kembali pada keimanan dan keyakinan pada Tuhan. Sesungguhnya teori teologi pembebasan – liberation theology – yang dibawa Shariati adalah bersandarkan bahawa intipati daripada prisip ini adalah bahawasanya, humanisme itu mustahil tanpa dimensi spirituil yang mentakrifkan manusia itu sendiri. Humanisme yang sebenarnya adalah merupakan satu set nilai yang membentuk moral, warisan budaya dan agama dalam kerangka asal manusia itu sendiri. Lantaran itulah mereka yang memandang adanya pertelingkahan antara agama dan pembebasan sebenarnya tidak memahami dialektika Tauhid itu sendiri, iaitu suatu keyakinan yang memertabatkan keesaan Tuhan yang dengan sendirinya menolak segala bentuk kesyirikan dan, lantaran itu juga, penolakan terhadap sebarang idealisasi apa saja yang lain daripada Tuhan samada ia berupakan materi, wang kekayaan mahupun kekuasaan.

Dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang satu ini mewujudkan suatu kesetaraan yang radikal yang pada mana setiap ahli teologi pembebasan Muslim itu patut merangka wacana politiknya. Teori dialektika Tauhid Shariati juga mengumpamakan bahawa apabila sesebuah masyarakat itu bersatu dalam kesetaraan dan keadilan, mereka sebenarnya telah menyerlahkan keesaan Tuhan yang satu. Maka apabila kesatuan sosial ini dibungkam ke dalam pelbagai kelas dan kasta, maka kesyirikanpun menyerlahkan dirinya dalam ruang keagamaan.

Lantaran itu juga, maka perjuangan menentang ketidak-setaraan dan kezaliman di dalam dunia ini adalah sebenarnya suatu kewajipan beragama, kerana sesungguhnya ia bermatlamatkan penentangan terhadap kesyirikan dan keberhalaan itu sendiri.

 


AFMusaDato’ Dr Ahmad Farouk Musa adalah Direktur Islamic Renaissance Front, sebuah badan pemikir yang menggerakan reformasi pemikiran dan tindakan. Peluncuran buku Agama Lawan Agama ini akan diadakan pada 8 April 2017 di Royal Selangor Golf Club, Kuala Lumpur beersempena Seminar Pemikiran Reformis – Siri VII: Ali Shariati oleh YB Saari Sungib, mantan Presiden Jamaah Islah Malaysia.

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022