Uraian “Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori
July 11, 2018

 

Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang ia usahakan; dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab terhadap apa yang mereka telah kerjakan [Al-Baqarah: 134]

Demikianlah peringatan Tuhan tentang sejarah dan kenang-kenangan umat pada masa yang silam, agar kita jangan menganggap segala usaha dan ijtihad yang dicetuskan mereka itu sakral dan kekal tak tercabar selamanya, sebaliknya umat masa ini memerlukan dorongan dan semangat ijtihad bagi mencerakinkan ajaran agama ini berpijak kepada zaman yang senantiasa berubah.

Setiap generasi menghadapi situasi yang berbeza, justeru banyak hukum dan kaedah bagi masyarakat tidak dapat ditetapkan untuk segenap zaman. Lantaran itulah al-Qur’ān menetapkan aturan yang tidak terikat dengan zaman; tetapi universal dalam pemakaian dan penerapan nilai etika, hak dan pembatasannya yang sejagat. Bagaimana kita berinteraksi dengan al-Qur’an, seharusnya menyuluh dan mencerahkan bagaimana seharusnya kita membaca dan memahami sejarah, terutama sejarah para salaf. Sejarah bukannya suatu yang kudus yang hanya perlu ditatang dan diulang-ulang.

Demikianlah juga yang patut difahami apabila kita menelusuri perjalanan sirah Nabi dan para sahabat Baginda, as-salāf as-sālih, dan diikuti oleh yang sesudah mereka zaman berzaman. Masyarakat Islam masakini tidak harus menjadi tawanan intelektual kepada umat yang terdahulu yang mereka itu sendiri merupakan tawanan kepada pemikiran lampau yang hanya dapat memberi sedikit saja sumbangan kepada kebangkitan semula Islam dalam abad moden ini. Hanya melalui Ijtihadsaja lah umat Islam mampu berkembang, berubah dan membangun menurut keperluan zaman dan percambahan pengalaman manusia, dan pada masa yang sama berpegang kepada ajaran al-Qur’ān dan Sunnah Rasūlullāh. Sesungguhnya, demikian inilah semangat yang dicanai di dalam buku ini, Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori.

 


Dato’ Dr. Ahmad Farouk Musa merupakan Pengarah di Islamic Renaissance Front(IRF), sebuah badan pemikir yang mengupayakan IslahdanTajdiddalam pemikiran umat Islam serta pemerkasaan akal. Beliau juga adalah Felo Penyelidik di Sekolah Tinggi Falsafah Islam(STFI) Sadra, Jakarta, Indonesia. Buku Golongan Muslim Pertama: Sejarah dan Memori ini akan diluncurkan pada 21 Julai 2018 di Concorde Hotel, Kuala Lumpur.

 

 

 

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022