Uraian Wacana Pemikiran Reformis – Jilid III
January 10, 2017

Saari Sungib || 10 Januari 2017

1.Para1Buku ini mewacanakan perihal tasawwur, istilah-istilah dan kalimat-kalimat besar cetusan reformis berwawasan jauh. Intisari wacana ini terhasil dengan menyelongkar pemikiran dan gerakerja islah serta penghayatan perjuangan dan akal budi para reformis ulung. Teras wacana ini berkisar di sekitar fikrah perjuangan, tajdid pemikiran agama, pembinaan idea-idea keadilan dan kebebasan, dukungan terhadap aspirasi demokratik, mendepani kuasa kediktatoran dan seterusnya memberdaya wawasan, misi dan agenda reformis yang total.

Secara intelektual dan rasional, wacana ini bersifat sistemik dengan parameter pluralistik dan tidak menampilkan ciri-ciri unitaristik sebagai teras angkubah dinamismenya. Dengan itu ia merangsang pembaca bersama-sama menikmati tasawwur yang segar dalam mengertikan apakah itu fikrah perjuangan, harapan baru, paradigma baru, mendombrak politik keras lagi kaku, menolak paksaan dalam beragama, tantangan golongan konservatif agama dan juga ciri-ciri serta kualiti sebenar seorang muslim demokrat.

Wacana reformis ini diselongkar dengan bersama-sama menyelusuri pemikiran dan wacana dalam kerangka minda sosok-sosok besar seperti Hassan Bandung, Muhammad Iqbal, Abdurrahman Al-Kawakibi, Mahmoud Mohamed Taha, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Syed Shaykh Al-Hady, Imam Hassan Al-Banna dan tidak ketinggalan mewakili generasi kontemporari, Tariq Ramadan.

Pada ragamnya yang bersifat pluralistik – kenampakan seolah-olah satu selongkaran orak-arik yang mengelirukan yang pada kesudahannya melahirkan satu fikrah yang harmonis sehaluan dan simfonis sepadanan. Dalam suatu kerangka khusus, buku ini turut berwacana adakalanya secara polemik dengan menonjolkan isu-isu kontroversial – mengajak pembaca membangkitkan dan seterusnya mengarusperdanakan Islam reformis progresif. Dalam bidang politik, progresif ertinya mendukung idea-idea baru dan perubahan sosial yang moden dengan pertama; menghalakan suatu gerakerja ke arah kemajuan dan kedua; mengharmonikan serta mengsimfonikan antara teks, ko-teks dan konteks dalam agenda pemikiran pasca keruntuhan khilafah.


SaariSungib-bw-pngSaari Sungib adalah Ahli Dewan Negeri Selangor, Kawasan Hulu Kelang dan mantan Presiden, Jamaah Islah Malaysia (JIM). Wacana Pemikiran Reformis – Jilid III ini akan di lancarkan oleh YB Nurul Izzah Anwar pada tanggal 26 March, 2017 di Royal Selangor Golf Club, Kuala Lumpur.

 

 

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022