Bahasa Melayu

249 articles in Bahasa Melayu

Pengaruh Rasionalisme Abduh Dalam Pemikiran Harun Nasution – Bahagian I

May 5, 2021

Ahmad Nabil Amir || 5 May 2021   PENGENALAN “Orang   semacam   Harun   Nasution, “telah   memberikan bekas‟ terhadap perkembangan keIslaman di IAIN seperti menghasilkan suatu gejala umum di mana orang berani berdiskusi secara terbuka, berani mempertanyakan pandangan atau doktrin yang sudah […]

PEMIKIRAN ZA‘BA DAN KESANNYA KEPADA KEBANGKITAN PERJUANGAN NASIONALISME MELAYU

January 11, 2021

Ahmad Nabil Amir & Tasnim Abdul Rahman || 11 Januari 2021   Abstrak Makalah ini cuba membincangkan pemikiran dan penulisan-penulisan Pendeta Za‘ba (16 Sept 1895- 23 Ogos 1973) yang berpengaruh yang ditinggalkannya dari warisan pemikiran dan bekas-bekas perjuangan intelektualnya yang […]

Pandangan Muhammad Asad Tentang Syariah

October 11, 2020

Ahmad Nabil Amir || 11 Oktober 2020   Muqaddimah “The great mistake [of the Fundamentalists], is that most of these leaders start with the hudud, criminal punishment. This is the end result of the sharia [Islamic law], not the beginning. […]

Konsep Jihad dalam aL-Qur’an menurut Tafsiran Klasik dan Moden – Bahagian II

October 2, 2020

Oleh: Asma Afsaruddin Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan   (Artikel asal diterbitkan dalam salah satu bab dalam buku The Oxford Handbook of Qur’anic Studies, suntingan Muhammad Abdel Haleem dan Mustafa Shah)   Surah at-Taubah: Ayat 5 dan Surah at-Taubah: Ayat […]

Konsep Jihad dalam aL-Qur’an menurut Tafsiran Klasik dan Moden – Bahagian I

September 27, 2020

Oleh: Asma Afsaruddin Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan (Artikel diterbitkan dalam salah satu bab dalam buku The Oxford Handbook of Qur’anic Studies, suntingan Muhammad Abdel Haleem dan Mustafa Shah) Abstrak dan Kata Kunci Bab ini memberi fokus terhadap tiga konsep […]

Wawancara dengan International Quran News Agency (IQNA) Mengenai Ali Shariati dalam memperingati Ulangtahun Kematiannya yang ke-43 | 18th June 2020

June 18, 2020

Prolog Ali Shariati, (dilahirkan pada tanggal 23 November 1933, Mazīnān, Iran – meninggal dunia pada 18 Jun, 1977, England), merupakan seorang intelektual Iran dan pengkritik terhadap rejim Reza Shah Pahlawi. Ali Shariati membangunkan sebuah perspektif baru terhadap sejarah dan sosiologi […]

Dilema Antara Keagamaan Dan Kemanusiaan Pada Musim Pandemik

May 7, 2020

Ahmad Muziru Idham || 7 Mei 2020   Kehadiran pandemik virus COVID-19 pada tahun 2020 telah menghasilkan suatu perubahan norma yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Dunia seolah-olah berada dalam sebuah kurungan, di mana hampir setiap orang terpaksa hanya berada di […]

Jawapan kepada MUAFAKAT seputar Isu JAIS & Syiah

February 4, 2020

Ahmad Farouk Musa || 4 Februari 2020 Tulisan Mahmud Hishamuddin, Setiausaha Agong MUAFAKAT adalah dirujuk. Setelah membaca segala kandungan kenyataan beliau, apa yang pasti adalah tiada satupun jawapan kepada kenyataan saya tentang sikap autoritarian JAIS terhadap para penganut Syiah melainkan […]

Bahaya Menolak Akal dan Memberhalakan Teks – Uraian buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan oleh Dr Muhammad Imarah

January 30, 2020

Piet Hizbullah Khaidir || 30 Januari 2020   Bagaikan perdebatan klasik yang terulang antara ulama mazhab rasional dan mazhab tekstual, pemikiran Islam moden yang berkembang dewasa ini adalah pemikiran yang diwarnai oleh dua hal: pertama, pemikiran yang cenderung menolak akal, […]

Uraian buku Muktazilah dan Persoalan Kebebasan Insan oleh Dr Muhammad Imarah

January 30, 2020

Ahmad Farouk Musa || 30 Januari 2020   Kaum Muktazilah juga dikenali sebagai Ahlu al-‘Adli wa al-Tauhid yakni golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Tuhan. Sebutan ini lebih mereka senangi karena bersumber daripada dua ajaran pokok iaitu al-’Adlu dan al-Tauhid. […]

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022