Bahasa Melayu

245 articles in Bahasa Melayu

Nostalgia Kolonial Macron: Projek Islamik anti-Muslim

February 17, 2022

Salman Sayyid  || 17 Februari 2022 Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Dalam satu lagi langkah Islamofobia, rejim Perancis bersedia untuk menubuhkan sebuah badan baharu bagi menguruskan penduduk Muslim terbesar di Kesatuan Eropah, iaitu Forum Islam (The Forum of Islam) di Perancis. […]

Dr Burhanuddin al-Helmy dan PAS – Bahagian II

January 10, 2022

Ahmad Nabil Amir || 10 Januari 2022   Perjuangan Pada dekad awal 30-an, Dr Burhanuddin telah memimpin referendum membantah pendudukan Palestin yang menyebabkannya ditahan oleh British kerana mempelopori gerakan memprotes Deklarasi Balfour yang diisytiharkan pada tahun 1917. Tempoh antara tahun […]

Turki perlu mengelak daripada kembali kepada “sekularisme jalur keras” (assertive secularism) selepas Erdoğan

November 22, 2021

Oleh: Prof. Ahmet T. Kuru || 22 November 2021 Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan   Ahmet Kuru merupakan seorang professor sains politik di San Diego State University yang telah lama berkecimpung sebagai salah seorang sarjana terkemuka bagi perihal sekularisme dan […]

Dr Burhanuddin al-Helmy dan PAS – Bahagian I

August 21, 2021

Ahmad Nabil Amir || 21 Ogos 2021   “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia” Presiden Soekarno Dalam sejarah politik dan struktur pemerintahan di Malaysia, Parti Islam se-Malaysia PAS memainkan peranan yang cukup penting dalam […]

Islam dan Kebebasan Agama Berinstitusi

July 30, 2021

Ahmet T Kuru || 30 July 2021 Terjemahan: Hamdan Mohd Razali   Ini merupakan artikel kedua dari siri-siri Cornerstone Forum yang diterbitkan di bawah projek Kebebasan Insititusi-Institusi Agama dalam Masyarakat (Freedom of Religious Institutions in Society – FORIS) dari RFO. […]

MUHAMMAD ASAD ANTARA AGAMA DAN POLITIK

May 30, 2021

Oleh: Talal Asad | Terjemahan: Ahmad Muziru Idham || 30 May 2021   Pada bulan April 2011, suatu simposium antarabangsa berkenaan kehidupan dan kerja-kerja ayah saya telah diadakan di Riyadh, di bawah naungan King Faisal Center for Research and Islamic […]

Pengaruh Rasionalisme Abduh Dalam Pemikiran Harun Nasution – Bahagian I

May 5, 2021

Ahmad Nabil Amir || 5 May 2021   PENGENALAN “Orang   semacam   Harun   Nasution, “telah   memberikan bekas‟ terhadap perkembangan keIslaman di IAIN seperti menghasilkan suatu gejala umum di mana orang berani berdiskusi secara terbuka, berani mempertanyakan pandangan atau doktrin yang sudah […]

PEMIKIRAN ZA‘BA DAN KESANNYA KEPADA KEBANGKITAN PERJUANGAN NASIONALISME MELAYU

January 11, 2021

Ahmad Nabil Amir & Tasnim Abdul Rahman || 11 Januari 2021   Abstrak Makalah ini cuba membincangkan pemikiran dan penulisan-penulisan Pendeta Za‘ba (16 Sept 1895- 23 Ogos 1973) yang berpengaruh yang ditinggalkannya dari warisan pemikiran dan bekas-bekas perjuangan intelektualnya yang […]

Pandangan Muhammad Asad Tentang Syariah

October 11, 2020

Ahmad Nabil Amir || 11 Oktober 2020   Muqaddimah “The great mistake [of the Fundamentalists], is that most of these leaders start with the hudud, criminal punishment. This is the end result of the sharia [Islamic law], not the beginning. […]

Konsep Jihad dalam aL-Qur’an menurut Tafsiran Klasik dan Moden – Bahagian II

October 2, 2020

Oleh: Asma Afsaruddin Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan   (Artikel asal diterbitkan dalam salah satu bab dalam buku The Oxford Handbook of Qur’anic Studies, suntingan Muhammad Abdel Haleem dan Mustafa Shah)   Surah at-Taubah: Ayat 5 dan Surah at-Taubah: Ayat […]

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699