Bahasa Melayu

250 articles in Bahasa Melayu

SCRIPT – Wawasan Anwar Ibrahim Bagi Malaysia Yang Lebih Baik: Sebuah Ulasan

October 16, 2022

Penulis: Nageeb Gounjaria & Ahmad Farouk Musa  || 10 Oktober 2022   “…kerajaan yang bakal pemerintahnya mendatangi tugasnya dengan kurang keghairahan pasti mempunyai kerajaan yang terbaik dan paling tenang, manakala kerajaan yang pemerintahnya tidak sabar-sabar untuk memerintah adalah kerajaan yang […]

Fazlur Rahman dan Interpretasi Teks al-Qur’an

August 9, 2022

Ahmad Nabil Amir & Ahmad Muziru Idham || 9 Ogos 2022 Pendahuluan Fazlur Rahman (1919-1988) adalah ahli hukum dan intelektual Islam yang terkenal. Fikrahnya dapat dirumuskan dalam perjuangan menegakkan nilai etika dan moral yang syumul dalam masyarakat dan sistem yang […]

Pohon Kebajikan Ahmad Syafii Maarif: Keislaman-Keilmuan-Kemanusiaan

July 18, 2022

Oleh: Muhammad Abdullah Darraz   Pendahuluan: Anatomi Pohon Kebajikan Ahmad Syafii Maarif Menyelami satu sosok pribadi yang benama Ahmad Syafii Maarif tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek. Buya adalah seorang manusia multi-dimensional yang perlu dilihat secara utuh. Setidaknya ada […]

Para Penterjemah: Marmaduke Pickthall, Yusuf Ali, dan al-Qur’an – Bahagian II

May 15, 2022

Oleh: Steve Noyes Penterjemah: Ahmad Muziru Idham Adnan || 15 May 2022 Artikel asal: https://rabbitholemag.com/the-translators-marmaduke-pickthall-yusuf-ali-and-the-quran/ Bagi semua perbezaan di antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, terjemahan al-Qur’an, Pickthall dan Ali tidaklah terlalu berbeza. Mereka berdua memilih untuk menulis dalam sebuah […]

Para Penterjemah: Marmaduke Pickthall, Yusuf Ali, dan al-Qur’an  – Bahagian I

May 14, 2022

Oleh: Steve Noyes Penterjemah: Ahmad Muziru Idham Adnan || 14 May 2022 Artikel asal: https://rabbitholemag.com/the-translators-marmaduke-pickthall-yusuf-ali-and-the-quran/ Marmaduke Pickthall dan Yusuf Ali, para penterjemah al-Qur’an pada awal kurun ke-20, dikebumikan di bahagian Muslim di Tanah Perkuburan Brookwood berhampiran Woking, Surrey, iaitu setengah […]

Nostalgia Kolonial Macron: Projek Islamik anti-Muslim

February 17, 2022

Salman Sayyid  || 17 Februari 2022 Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Dalam satu lagi langkah Islamofobia, rejim Perancis bersedia untuk menubuhkan sebuah badan baharu bagi menguruskan penduduk Muslim terbesar di Kesatuan Eropah, iaitu Forum Islam (The Forum of Islam) di Perancis. […]

Dr Burhanuddin al-Helmy dan PAS – Bahagian II

January 10, 2022

Ahmad Nabil Amir || 10 Januari 2022   Perjuangan Pada dekad awal 30-an, Dr Burhanuddin telah memimpin referendum membantah pendudukan Palestin yang menyebabkannya ditahan oleh British kerana mempelopori gerakan memprotes Deklarasi Balfour yang diisytiharkan pada tahun 1917. Tempoh antara tahun […]

Turki perlu mengelak daripada kembali kepada “sekularisme jalur keras” (assertive secularism) selepas Erdoğan

November 22, 2021

Oleh: Prof. Ahmet T. Kuru || 22 November 2021 Terjemahan: Ahmad Muziru Idham Adnan   Ahmet Kuru merupakan seorang professor sains politik di San Diego State University yang telah lama berkecimpung sebagai salah seorang sarjana terkemuka bagi perihal sekularisme dan […]

Dr Burhanuddin al-Helmy dan PAS – Bahagian I

August 21, 2021

Ahmad Nabil Amir || 21 Ogos 2021   “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia” Presiden Soekarno Dalam sejarah politik dan struktur pemerintahan di Malaysia, Parti Islam se-Malaysia PAS memainkan peranan yang cukup penting dalam […]

Islam dan Kebebasan Agama Berinstitusi

July 30, 2021

Ahmet T Kuru || 30 July 2021 Terjemahan: Hamdan Mohd Razali   Ini merupakan artikel kedua dari siri-siri Cornerstone Forum yang diterbitkan di bawah projek Kebebasan Insititusi-Institusi Agama dalam Masyarakat (Freedom of Religious Institutions in Society – FORIS) dari RFO. […]

Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022