Bahasa Melayu

245 articles in Bahasa Melayu

Keganasan Bukanlah Jalan Ke Syurga

August 25, 2023

Oleh: Mohd. Shah Abdullah || 25 Ogos 2023   “Berpeganglah dengan perkara yang jelas dalam agama ini dan janganlah kalian menurut hal yang kesamaran dan tidak jelas kedudukan halal haramnya. Lebih membimbangkan adalah ramai dalam kalangan anak muda yang mudah […]

Kata Pengantar Edisi Terjemahan Bahasa Melayu “Islam, Autoritarianisme, dan Kemunduran: Suatu Perbandingan Global dan Pensejarahan.”

March 29, 2023

Ahmet T. Kuru || 29 Mac 2023 Para pembaca di Malaysia menunjukkan minat yang tinggi terhadap buku asal berbahasa Inggeris ini semenjak tiga tahun yang lalu. Perkara tersebut telah saya cerap di media sosial dan dalam dua webinar utama yang […]

Bagaimana Membaca Turāth di Masa Kini? Memahami Tafsiran Terdalam Samudera al-Qur’ān

March 3, 2023

Mohd Syazreen Abdulllah || 3 Mac 2023  Turāth (tradisi) harus mentakrif zaman. Tentang zaman yang dilalui oleh seseorang. Bukan sekadar pembaca, ia mesti menjadi seorang yang berfikir dan menterjemahkan tafsirannya ke dalam zaman tersebut.  Turāth bukan lagi tentang peristiwa masa […]

Prakata Penterjemah “Major Themes of the Qur’an” oleh Fazlur Rahman

March 1, 2023

Ahmad Muziru Idham Adnan || 1 Mac 2023 Kesarjanaan Fazlur Rahman (1919-1988) dalam wacana keIslaman adalah tidak asing lagi sehingga beliau tergolong sebagai antara tokoh reformis Islam berpengaruh abad ke-20. Sekiranya Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905) dan Rashid Rida […]

Kemanusiaan Dalam Beragama: Persoalan Asas & Kritikan Sosial

December 19, 2022

Oleh: Abdul Rahman Sayuti || 19 Disember 2022 Agama mempunyai bahasa universal yang melampaui batas perkauman, tempat dan pengalaman kolektif tersendiri. Agama juga boleh menjadi pembatas yang eksklusif bagi sesuatu kumpulan, tempat atau kaum dengan masyarakat yang lain. Persoalan di […]

SCRIPT – Wawasan Anwar Ibrahim Bagi Malaysia Yang Lebih Baik: Sebuah Ulasan

October 16, 2022

Penulis: Nageeb Gounjaria & Ahmad Farouk Musa  || 10 Oktober 2022   “…kerajaan yang bakal pemerintahnya mendatangi tugasnya dengan kurang keghairahan pasti mempunyai kerajaan yang terbaik dan paling tenang, manakala kerajaan yang pemerintahnya tidak sabar-sabar untuk memerintah adalah kerajaan yang […]

Fazlur Rahman dan Interpretasi Teks al-Qur’an

August 9, 2022

Ahmad Nabil Amir & Ahmad Muziru Idham || 9 Ogos 2022 Pendahuluan Fazlur Rahman (1919-1988) adalah ahli hukum dan intelektual Islam yang terkenal. Fikrahnya dapat dirumuskan dalam perjuangan menegakkan nilai etika dan moral yang syumul dalam masyarakat dan sistem yang […]

Pohon Kebajikan Ahmad Syafii Maarif: Keislaman-Keilmuan-Kemanusiaan

July 18, 2022

Oleh: Muhammad Abdullah Darraz   Pendahuluan: Anatomi Pohon Kebajikan Ahmad Syafii Maarif Menyelami satu sosok pribadi yang benama Ahmad Syafii Maarif tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek. Buya adalah seorang manusia multi-dimensional yang perlu dilihat secara utuh. Setidaknya ada […]

Para Penterjemah: Marmaduke Pickthall, Yusuf Ali, dan al-Qur’an – Bahagian II

May 15, 2022

Oleh: Steve Noyes Penterjemah: Ahmad Muziru Idham Adnan || 15 May 2022 Artikel asal: https://rabbitholemag.com/the-translators-marmaduke-pickthall-yusuf-ali-and-the-quran/ Bagi semua perbezaan di antara ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, terjemahan al-Qur’an, Pickthall dan Ali tidaklah terlalu berbeza. Mereka berdua memilih untuk menulis dalam sebuah […]

Para Penterjemah: Marmaduke Pickthall, Yusuf Ali, dan al-Qur’an  – Bahagian I

May 14, 2022

Oleh: Steve Noyes Penterjemah: Ahmad Muziru Idham Adnan || 14 May 2022 Artikel asal: https://rabbitholemag.com/the-translators-marmaduke-pickthall-yusuf-ali-and-the-quran/ Marmaduke Pickthall dan Yusuf Ali, para penterjemah al-Qur’an pada awal kurun ke-20, dikebumikan di bahagian Muslim di Tanah Perkuburan Brookwood berhampiran Woking, Surrey, iaitu setengah […]

Previous
Page 1
Next
Contact Us
Islamic Renaissance Front
26th Floor Menara Maxis, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone: +603-2615-7919
Fax: +603-2615-2699
Updated version: 2.39-20231022